Bilder

Bilder från förskolans dagliga arbete med

Barnens lärande

i en pedagogisk och kreativ miljö

En förskola fylld med aktiviteter av lärande


En dag på förskolan är inte den andra lik. Varje dag är en ny möjlighet där barnen tillsammans med förskolans pedagoger finner nya områden att utforska.