Om våra förskolor

Vilka vi är och hur vi arbetar på

Broskolans förskolor

Läs mer nedan om vårt pedagogiska arbete, hur en dag på förskolan kan se ut och hur vi vill stimulera rörelse, kreativitet, kunskap och relationer.

Våra styrdokument


Barnen i förskolan ska få en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Vi arbetar efter nationella och internationella styrdokument som innehåller de regler och riktlinjer som verksamheten följer. Klicka gärna på länkarna nedan för att läsa mer.


En dag på förskolan


På Solstrålen möter barnen en varierad lärandemiljö. Vi vill ta tillvara alla möjligheter att skapa en meningsfull och verklighetsbaserad miljö för barnen att vistas i. Därför bedrivs förskolans verksamhet både inomhus och utomhus.

Klicka gärna på länken för att se bilder från verksamhet.

Vår pedagogik


Förskolan jobbar efter en modell som utgår från en bild av hjärtat med dess fyra kammare. De fyra kamrarna innehåller områdena rörelse, relationer, kunskap och kreativitet vilka tillsammans bidrar till bättre hälsa och kunskapsutveckling. Modellen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Pedagogikens fyra kamrar överensstämmer också med förskolans värdegrund som vilar på kristen tradition.


Skogsmulle profil


Att barn mår bra av att vara ute i naturen är ingen nyhet, men det finns dessutom enorma utvecklingsfördelar med att barn får lära sig saker utomhus. Inlärning, koncentration, kreativitet, motorik blir mycket bättre bara genom att flytta ut en del av den pedagogiska verksamheten. Därför jobbar Solstrålen efter Friluftsfrämjandets Skogsmulle i förskolan.

Skolmjölksstöd


Skolmjölksstödet kan sökas av alla skolor både kommunala och fristående skolor från förskola till gymnasium. Syftet med detta EU-stöd är att ge fler elever möjlighet att dricka mjölk i skolan.