Praktisk info

Mer att veta om vår verksamhet

Tyra  - Förskoleappen


En enkel, smidig och alltid tillgänglig app där personalen t.ex. informerar om händelser, bloggar och dokumenterar barnens utveckling. Du lägger själv in ditt schema, vem och när barnet lämnas och hämtas m.m.
Läs mer

Dokument


Här kan du ladda ned dokumantation kring förskolan.

Likabehandlingsplan

Kvalitetsavstämning

Föräldrainfo

Vad är inskolning

Kläder för alla väder

Välkommen till Safiren

Välkommen till Rubinen

Välkommen till Pärlan

Synpunkter och klagomål


Vår strävan är att hela tiden utveckla och förbättra verksamheten. Har du synpunkter på förskolans verksamhet eller några klagomål så går det bra att antingen prata med oss personal, skriva och lämna in ett brev eller via Broskolans hemsida.


Läs mer

Verksamheten


I våra förskolor erbjuder vi barnen omsorg och lärande i en varm och trygg atmosfär. Drivkraften i lärandet är barnens egen nyfikenhet, lust att lära och upptäcka nya saker. Vår verksamhet utgår från mål och riktlinjer i Lpfö18.


I dagsläget har vi tre avdelningar med ca 10-15 barn på varje avdelning. Avdelningarna har ändamålsenliga lokaler med gott om utrymme för en god verksamhet både inne och ute.


Vår förskola välkomnar barn mellan 1 och 5 år.

Vår kristna profil


Genom vår kristna profil vill vi ge barnen möjlighet att:

  • få goda exempel utifrån bibelns berättelser
  • lära känna vårt lands kristna tradition och kulturarv genom att följa de kristna högtiderna i verksamheten
  • utveckla värden och karaktärsdrag som respekt, empati och hänsyn utifrån den gyllene regeln “Allt vad du vill att andra ska göra mot dig, det ska du göra mot dem”
  • utvecklas till trygga individer

Detta gör vi genom:

  • temaarbete över läsåret
  • sång och drama
  • att uppmärksamma kristna högtider i verksamhetenPersonal

Personalen nås lättast vi mejl och har adressen förnamn.efternamn@broskolan.se

Arkiv