Praktisk info

Mer att veta om vår verksamhet

Synpunkter och klagomål

 

Vår strävan är att hela tiden utveckla och förbättra verksamheten. Har du synpunkter på förskolans verksamhet eller några klagomål så går det bra att antingen prata med oss personal, skriva och lämna in ett brev eller via Broskolans hemsida.

 

Tyra - Förskoleappen

 

En enkel, smidig och alltid tillgänglig app där personalen t.ex. informerar om händelser, bloggar och dokumenterar barnens utveckling. Du lägger själv in ditt schema, vem och när barnet lämnas och hämtas m.m.

 

 

 

Läs mer

Verksamheten

 

I våra förskolor erbjuder vi barnen omsorg och lärande i en varm och trygg kristen atmosfär. Drivkraften i lärandet är barnens egen nyfikenhet, lust att lära och upptäcka nya saker. Vår verksamhet utgår från mål och riktlinjer i Lpfö 98/16.

 

I dagsläget har vi två avdelningar med upp till ca 20 platser vardera. Båda avdelningarna har ändamålsenliga lokaler med gott om utrymme för en god verksamhet både inne och ute.

 

Vår förskola välkomnar barn mellan 1 och 5 år.

Vår kristna profil

 

Genom vår kristna profil vill vi ge barnen möjlighet att:

  • höra bibelns budskap genom bibelns berättelser
  • lära känna vårt lands kristna tradition och kulturarv genom att följa de kristna högtiderna i verksamheten
  • utveckla kristna värden som respekt empati och hänsyn utifrån den gyllene regeln “Allt vad du vill att andra ska göra mot dig, det ska du göra mot dem”
  • utvecklas till trygga individer, var och en till den unika person hon/han är.
  • Detta gör vi genom:
  • bibelsamling varje vecka
  • sång och drama
  • att uppmärksamma kristna högtider i verksamheten

 

Förskolan följer den juridiska vägledning som ges av Skolverket (Rev 201504) kring

konfessionella inslag i skolverksamhet. Det är frivilligt för barnen att delta i de konfessionella

inslag som förekommer under dagen. Alla barn kan dock närvara vid de dessa inslag utan att

alla behöver delta aktivt. Det kan till exempel handla om att alla barn är närvarande under en

tackbön före skolmåltiden eller vid en bön som avslutar en morgonsamling, men att de som

inte vill be avstår från det. Den fristående förskolan är öppen för alla barn.

Personal

Personalen nås lättast vi mejl och har adressen förnamn.efternamn@broskolan.se

Arkiv